Data, data a zase data.... Často nestrukturovaná, vysoce distribuovaná a mají vzrůstající objem, čímž se výrazně odlišují od „tradičních“ firemních dat.

Konference se zaměří na efektivní práci s big data a možnosti jejich využití. Znamená to zásah do mnoha komponent IT architektury od hardwaru po optimalizaci vzorkování dat.