„Přilepšení“ matek na rodičovské dovolené

Finance

   Po skončení mateřské dovolené nastupuje novopečená maminka na tzv. dovolenou rodičovskou, při které čerpá rodičovský příspěvek. O tom, že je ve výši 220 000 Kč pro rodiče, kteří celodenně pečují o dítě, ví snad každá maminka, proto tuto skutečnost ne třeba dále rozebírat, není ani předmětem tohoto článku. Za zmínku stojí snad pouze novinka, že se od 1.1.2018 mění některé podmínky čerpání, mimo jiné také maximální měsíční výše příspěvku, který do uvedeného data mohou maminky volit do částky 11500 Kč a od ledna je tato horní hranice navýšena, v podstatě na výši příspěvku, jež maminka pobírala při mateřské dovolené.
maminka a dcera
My se zde nyní podíváme na možnosti, jak si maminka na rodičovské dovolené může k této částce přilepšit a legálně přivydělat, aby její finanční situace byla lepší a veselejší. Rodičovská dovolená je totiž ve většině rodin zátěží pro rozpočet rodiny a mnohdy staví rodinu do ne příliš pozitivní a bohaté finanční situace. Finanční odpovědnost a starost o zabezpečení celé rodiny padá na bedra především hlavy rodiny, jakožto toho, kdo je v současné situaci výdělečně činný.
   Možnosti přivýdělku vhodné pro maminky, které nechtějí své dítě kvůli práci „zanedbávat“, „odstavit“, nýbrž skloubit ji s dítětem a věnovat se jí doma, na vycházce s dítětem či v čase, kdy dítě spí:
·         Domácí práce – ruční práce
·         Home-office – přepisování textů, copywriterka apod.
·         Fotografování na zakázku
·         Roznos letáků
·         Hlídání dětí
·         Venčení domácích mazlíčků
·         Podnikání
·         Práce ve večerních, nočních časech – např. výpomoc při inventurách, obsluha nočního baru apod. 
master karta
   V případě, že by maminka chtěla současně při pobírání rodičovského příspěvku nadále pracovat u svého zaměstnavatele, od kterého přešla na mateřskou a rodičovskou dovolenou, tato možnost se jí nabízí a možné to je, ovšem nesmí být zaměstnána na stejný druh práce, který vykonávala, na jiný druh práce ano. V případě, že by přeci jen chtěla zůstat ve svém oboru, věnovat se své původní pracovní pozici, může ji vykonávat u zaměstnavatele jiného, přičemž práci může vykonávat bez omezení (platí i pro jiný druh práce u svého původního zaměstnavatele). Je vždy potřeba míti na paměti, že pokud chce matka nadále rodičovský příspěvek pobírat a dítě v čase, kdy matka pracuje, nemůže hlídat babička, tatínek, chůva a je nutné jej umístit do jeslí či mateřské školy, lze toto u dítěte do dvou let učinit pouze na maximálně 46 hodin měsíčně.