Co znamená pojem internetová závislost

Nezařazené

V naší společnosti jistě není tak běžná, jako závislost na alkoholu nebo jiných omamných látkách. Přesto se závislost na internetu může snadno dostat do popředí zejména díky jeho stále postupujícímu rozmachu napříč našimi každodenními životy. Na rozdíl od závislostí zmíněných výše může ale tato postupovat tak tiše a plíživě, že pro nás může být velmi těžké si jí povšimnout. Také není tak snadno odhalitelná okolím, přáteli, nebo rodinou.
kostra závisláka
Definicetéto závislosti se v zásadě neliší od jakékoliv jiné. Položte si otázku sami za sebe: Interferuje Vaše používání internetu a Vaše potřeby trávit zde čas s Vaším pracovním, rodinným či společenským životem? Pokud je odpověď jednoznačné ano, potom se pravděpodobně jedná o závislost v různém stupni vývoje.
Oficiálně nejsou pro diagnostiku této choroby stanovena žádná specifická kritéria. I to je ale důvodem faktu, že různé výzkumy a statistiky odhadují, že touto závislostí může být postiženo osm až třicet osm procent populace celosvětově. Onemocnění je tedy velmi rozšířené, a nelze jej brát na lehkou váhu. Nedostatek informací, časté zlehčování a málo vytyčených specifik se ale bohužel negativně promítají i v možnostech léčby této poruchy.
První otázkou je, kdy je vůbec léčba potřeba. Odborníci se většinou shodují, že potřeba léčby nastupuje v momentě, kdy se objevují abstinenční příznaky – strach, úzkost, pocity viny, izolace, osamělost, prokrastinace, vyhýbání se jiným činnostem a kvanta času prioritně věnovaná internetu. Změny mohou být i fyzického rázu – přibývání nebo naopak ubývání na váze, bolesti hlavy, zad, nespavost nebo bolesti krčních svalů.
cestující s mobily
Při léčbě závislosti je klíčové uvědomění si problému jako takového. Poté je namístě svěřit celou věc do rukou odborníků, a společně s nimi pracovat na změně přístupu jak k internetu, tak k jiným oblastem života.