Kdy nám náleží náhrada škody

Business

Každému z nás se může stát, že se staneme obětí nehody. Bez ohledu na to, jak jsme opatrní či jaká opatření proti tomu učiníme, nikdy nemůžeme vědět, jak se zachová ten druhý. Asi nejpalčivěji je to vidět na našich silnicích a na velkém denním počtu dopravních nehod.

Je však jasné, že pokud se nám již něco takového stane, způsobí nám to mnohdy značnou škodu. Jistě, následky lze zmírnit dodržováním daných bezpečnostních opatření, avšak nikdy se jim nelze vyhnout docela. A často mohou být velmi vážné, a to nejen na majetku, ale i na našem zdraví.

Pokud se nám něco takového stane, pak obvykle chceme, aby nám byla viníkem zaplacena náhrada škody Poradna odškodnění, tedy částka, o kterou jsme díky němu přišli. A zákon je zde v mnoha případech na naší straně. Avšak abychom tyto peníze skutečně mohli dostat, musí být splněno hned několik podmínek.

určení viníka nehody

Tou první a nejzávažnější je fakt, že nejenže nesmíme onu nehodu byť i jen částečně zavinit, ale zároveň také musíme učinit veškerá opatření k tomu, aby jí bylo možné předejít, nebo alespoň zmírnit její následky. Zde právě bývá nejčastější problém, kvůli kterému se obě strany hádají. To ale není vše.

Výše škody také musí být jasně prokázána, a to nikoliv pouze tvrzením poškozeného. Nutný je zde odborný znalecký posudek, který vyčíslí skutečnou hodnotu poškozeného majetku, případně újmu, ke které došlo. Na jeho základě se pak určuje výše odškodného.

vyplácení náhrady škody

I toto však bývá často předmětem dohadů, neboť téměř nikdy s ním není žádná ze stran spokojena. Poškození onu sumu obvykle považují za neadekvátní, zatímco viník za příliš velkou. Proto je nutné skutečně pečlivě vše ohodnotit a také své hodnocení odůvodnit, abychom předešli případným námitkám obou stran.

Je tedy jasně vidět, že celý proces rozhodně není tak jednoduchý, jak by se na první pohled zdálo. Je to koneckonců i důvod, proč mnoho z nich končí před soudem. A často je právě na něm, aby situaci dobře posoudil a správně rozhodl, jaká výše je oprávněná.